نمایشگاه جابر

در شعبه یک جوانه ها

مشاهده

حضور دانش آموزان جوانه ها در

مرحله دوم مسابقه دست نوشته های طلایی

مشاهده

معلمین و کادر اداری شعبه هشت

در مراسم تجلیل از معلمین

مشاهده

معلمین و کادر اداری شعبه شش

در مراسم تجلیل از معلمین

مشاهده

معلمین و کادر اداری شعبه دو

در مراسم تجلیل از معلمین

مشاهده

معلمین و کادر اداری شعبه یک

در مراسم تجلیل از معلمین

مشاهده

1402/2/22 روز دو قلو

در کنار دو قلو های جوانه ها

مشاهده

شروع کلاس های تابستانه

در پایه های مختلف

مشاهده

کلاس های تابستان

آمادگی ورود به پایه اول

مشاهده

در آسمان رها کردن بادکنک ها

در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی

مشاهده