حال خوب دانش آموزان

در اولین روز مدرسه

مشاهده

هفته تربیت بدنی

بر شما عزیزان مبارک

مشاهده

حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی

در هفته نیروی انتظامی شعبه 8 جوانه ها

مشاهده

هنر های دانش آموزان عزیزمون

برای روز کودک در شعبه 8 جوانه ها

مشاهده

گروه اول دانشمندهای

با استعدادمون در آزمایشگاه

مشاهده

انتخابات شورای دانش آموزی

در شعبه 8 مدارس جوانه ها

مشاهده

تجلیل از والدین پرستار

توسط مدیریت محترم شعبه شش جوانه ها

مشاهده

سومین جلسه محفل انس

با قرآن مجموعه جوانه‌ها

مشاهده

جشن بزرگ یلدا در جوانه ها

مخصوص دانش آموزان و والدین

مشاهده

بزرگداشت مقام پدر

در مدارس جوانه‌ها

مشاهده