شور نشاط در یادگیری

دانش آموزان دوم ابتدایی

مشاهده

تقدیر از تیم برتر

مسابقات درون مدرسه ای

مشاهده

برگزاری جشن

به مناسبت نیمه شعبان

مشاهده

آموزش نماز

به صورت عملی

مشاهده

تکنیک پنج دقیقه

ایجاد انگیزه درس خواندن

مشاهده

مهمانی در مهمانی

مهمانی خدا

مشاهده

جشنواره روانخوانی قرآن

مرحله میان پایه ای

مشاهده

مسابقه انشا نویسی

به مناسبت شب های قدر

مشاهده

برگزاری جلسه

انجمن اولیا ومربیان

مشاهده

پخش نهصد پرس غذای گرم

در مناطق محروم به همت اولیای عزیز

مشاهده