راهنمای ورود

معرفی پایه پنجم

مشاهده

برگزاری مراسم

به مناسبت روز کودک

مشاهده

آسمون بادکنکی شعبه یک

جشن شزوع سال تحصیلی

مشاهده

برگزاری جشنواره

غذای سالم

مشاهده

کسب مقام ورزشی

در ورزش رزمی

مشاهده

کسب سه مقام در ناحیه

کسب سه مقام در مسابقات شطرنج ناحیه

مشاهده

صد دانه یاقوت

اجرای سرود صددانه یاقوت در جشن انار

مشاهده

معاینه

بررسی بهداشت دانش آموزان

مشاهده

کلاس مهارت و خلاقیت

شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان کلاس اولی

مشاهده

نقاشی

به مناسب هفته قرآن و عترت

مشاهده