شب یلدا

برگزاری جشن یلدا

مشاهده

جشن قرآن

مدارس جوانه های مشهد -غیر دولتی

مشاهده

انجام تکالیف

انجام تکالیف

مشاهده

برگزاری جلسات

برگزاری جلسات

مشاهده

مانور زلزله

مانور زلزله

مشاهده

کلاس های آنلاین شعبه هفت

کلاس های آنلاین

مشاهده

ساخت کاردستی

با وسایل بازیافتی

مشاهده

نقاشی

نقاشیر به مناسبت هوای پاک

مشاهده

اولین روز بازگشایی مدارس

و حضور دانش آموزان

مشاهده

اصول بهداشت فردی

در هنگام حضور در مدرسه

مشاهده